Chen Kai-Yang
Chen Kai-Yang
Qingdao Aidi International School